Popis: Oldies Club vznikol 3.júna 2004.
Je zariadený v štýle bývalého režimu. Pre skôr narodených, zaisto vyvoláva úsmevné spomienky na roky minulé. Od svojho založenia prešiel viacerými zmenami a rekonštrukciami. V za?iatkoch clubu bola kapacita 30 osôb. Dnes dosahuje takmer 100 miest.

Možnosti akcií: firemné akcie, narodeninové párty, oslavy menín, rozlú?ky so slobodou, stretávky (s možnos?ou ve?ere)...

Otvorený je každú noc od 21. hodiny (cez týžden) minimálne do tretej rána. Vo vynovených a rozšírených priestoroch pojme cez víkendy viac ako 100 ?udí. Vždy v piatok a sobotu sa koná super Oldies Párty do rannej piatej hodiny. Pozor ! Okrem nedele a pondelka diskotéka každú noc.