Popis: Medzi ciele divadla Meteorit patrí založenie stáleho medzinárodného divadelného súboru, v ktorom by sme chceli poskytnúť priestor viacerým umeleckým disciplínam: hercom, scénografom, kostýmovým výtvarníkom, výtvarníkom, moderným tanečníkom, choreografom a hudobným skladateľom. Predstavenia, ktoré sa zrodili vďaka medzinárodnej spolupráci, ponúkajú priestor na osobitú konfrontáciu umeleckých disciplín rôznych kultúr.

Javisková realizácia klasických a moderných diel, berúc do úvahy požiadavky moderného obecenstva 21. storočia.

Stretnutie rôznych kultúr v rámci divadla a zužitkovanie ich vzájomného vplyvu.

Medzi ciele Medzinárodného divadla Meteorit patrí aj oboznamovanie sa s rôznymi divadelnými kultúrami a zužitkovanie ich vzájomného vplyvu. Výsledky sú často krát prekvapojúco silné.